Sistemes Microinformàtics

 

MEMBRES DEL DEPARTAMENT

Cap de Departament: Àlex Ramón

Sergi Cortés

 • M2-Sistemes Operatius
 • M3-ofimàtica

José Pedro García

 • M5-Xarxes Locals
 • M12-Crèdit de síntesi

Alex Ramón

 • M4-Sistemes Operatius en xarxa

Saúl Pérez

 • M1-Muntatge i Manteniment d'equips
 • M9-Anglès
 • M10-Formació i orientació laboral
 • M11-Empresa i Iniciativa emprenedora

Bernat Lluch

 • M6-Seguretat informàtica
 • M7-Serveis de xarxa
 • M8-Aplicacions web
 • M13-Formació en centres de treball
 Posted by at 11:17