Cicle Formatiu – Grau Mitjà

 

Informació General

El Cicle Formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) LOE consta de 2000 hores, dividides en dos cursos acadèmics. De manera que el primer curs es fan 858h. I 1142 a segon (amb pràctiques incloses)

Mòduls

El cicle es divideix en Mòduls (M), cadascun dels quals està format per Unitats Formatives (UF). Aquestes Unitats Formatives es regeixen pel desplegament del Currículum publicat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

FCT (Formació en Centres de Treball)

El Mòdul 13: FCT es farà preferentment al segon curs del cicle i consta de 350 hores. És norma que es realitzin entre setmana i per la tarda, fora de l'horari lectiu, excepcionalment es faran en node intensiu sempre que no hi hagi classes lectives. Normalment es realitzen en empreses de serveis i/o botigues d'informàtica.

En cas que l'alumnat estigui interessat en fer la formació (pràctiques) en alguna empresa en concret, caldrà que faciliti les dades de la mateixa al Tutor de pràctiques (Bernat Lluch).

 

Síntesi

El Mòdul 12: Síntesi consta de 99 hores i és un compendi de tots els coneixements desenvolupats durant els dos cursos. Es realitza durant tot el segon curs a raó de 3 hores setmanals en forma de projecte de grup (2 o 3 persones) i sempre basat en casos de desenvolupament el més real possible.

 

Desplegament dels grups classe

Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. El primer curs es desdoblarà, segons els mòduls especificats a l'ordenament del currículum, en dos grups classe heterogenis i fets a l'atzar.

_____________________________________________________________________________________________

L'alumne/a de segon curs que tingui algun o alguns mòduls pendents un cop passada la convocatòria extraordinària, haurà de repetir només aquell o aquells mòduls no superats.

Per superar el cicle cal haver superat tots els mòduls, incloses l'FCT i el mòdul de Síntesi.

_____________________________________________________________________________________________

 

Organització dels mòduls:

>> CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes <<

 

Professorat:

Bernat Lluch

José Pedro García

Laura Peña

Sergi Cortés


Puja a dalt

 

 

 Posted by at 12:43