Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

 

Mòduls del curs:

Mòduls CURS HORES Unitats formatives Hores UF
M01 – Muntatge i manteniment d’equips 1 198 UF 1: Elecricitat a l'ordinador 25
UF 2: Components d'un equip microinformàtic 28
UF 3: Muntatge d'un equip microinformàtic 28
UF 4: Noves tendències de muntatge 28
UF 5: Manteniment d'equips microinformàtics 28
UF 6: Instal·lació de programari 28
M02 – Sistemes operatius monolloc 1 132 UF 1: Introducció als sistemes operatius 33
UF 2: Sistemes operatius propietaris 49
UF 3: Sistemes operatius lliures 50
M03 – Aplicacions ofimàtiques 1 165 UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l'usuari 20
UF 2: El correu i l'agenda electrònica 20
UF 3: Processadors de text 30
UF 4: Fulls de càlcul 30
UF 5: Bases de dades 35
UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions 30
M04 – Sistemes operatius en xarxa 2 132 UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa 36
UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa 36
UF 3: Compartició de recursos i seguretat 24
UF 4: Integració de sistemes operatius 36
M05 – Xarxes locals 1 165 UF 1: Introducció a les xarxes locals 66
UF 2: Configuració de commutadors i encamin. 66
UF 3: Resolució d'incidències en xarxes 33
M06 – Seguretat informàtica 2 132 UF 1: Seguretat passiva 24
UF 2: Còpies de seguretat 26
UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades 20
UF 4: Seguretat activa 24
UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes. 38
M07 – Serveis de xarxa 2 165 UF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP) 45
UF 2: Correu electrònic i transmissió d'arxius 40
UF 3: Servidor web i proxy 40
UF 4: Accés a sistemes remots 40
M08 – Aplicacions web 2 198 UF 1: Ofimàtica i eines web 28
UF 2: Gestors d'arxiu web. 28
UF 3: Gestor de continguts. 37
UF 4: Portals web d'aprenentatge 37
UF 5: Fonaments d'HTML i fulls d'estils 68
M09 – Anglés 1 99 UF 1: Anglès 99
M10 FOL 1 99 UF 1: Incorporació al treball 66
UF 2: Prevenció de riscos laborals 33
M11 EIE 2 66 UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora 66
M12 Síntesi 2 99 UF 1: Síntesi 99
M13 FCT 2 350   350

 

Puja a dalt

 Posted by at 12:46