nov. 022017
 

 

Emmarcat en el context pràctic de la informàtica a l'empresa, el departament d'Informàtica de l'institut ha organitzat aquesta setmana una sortida al carrer de Sepúlveda de Barcelona. L'objectiu d'aquesta activitat és aprendre a escollir material i components informàtics de primera mà a un entorn real.

L'activitat consistia a cercar, contrastar i seleccionar diferents tipus d'elements (tant hardware com software) per a confeccionar tota la instal·lació informàtica d'una empresa a partir d'un pressupost limitat. L'activitat, organitzada en grups de tres i quatre alumnes, es va desenvolupar al carrer de Sepúlveda de Barcelona durant tres hores aprofitant la gran concentració de tendes d'informàtica que hi ha a la zona.


 

 

Aquesta sortida reforça els coneixements apresos a l'aula i a més a més familiaritzen a tot l'alumnat en un dels problemes més presents al món de la informàtica: seleccionar components a partir d'un pressupost acotat.